U četvrtak 20.12.2018. sudjelovali smo na sastanku „Analiza stanja prava djece pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj“ u organizaciji ureda Pravobraniteljice za djecu. Svrha sastanka bila je dobiti bolji uvid u ostvarivanje prava djece pripadnika nacionalnih manjina, kao i identificiranje prepreka koje onemogućuju ostvarivanje dječjih prava.

Na sastanak se od 180 pozvanih odazvalo samo oko 20-ak predstavnika, primarno, odgojno-obrazovnih institucija u kojima se školuju učenici pripadnici nacionalnih manjina te nešto predstavnika organizacija civilnog društva. Na žalost nitko od predstavnika ministarstava nije bio nazočan iako je najviše pitanja i problematike bilo vezano upravo uz djelovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Koliko je problematika onemogućavanja ostvarivanja dječjih prava djece pripadnika nacionalnih manjina aktualna i alarmantna govori i činjenica kako je sastanak koji je trebao trajati 1:30 trajao 2:30 sata. Svi prisutni imali su potrebu iznijeti probleme i primjere iz prakse s kojima se svakodnevno nose, a koji su vezani uz onemogućavanja ostvarenja prava pripadnika nacionalnih manjina.

U okviru projekta „Prostor“, namijenjenom učenicima srednjih strukovnih škola, posebnu pažnju posvetili smo učenicima pripadnicima nacionalnih manjina u cilju ostvarenja njihovih punih potencijala, ali i dječjih prava. I u našoj praksi, kao i u primjerenima iskazanim od strane kolega na navedenom sastanku, pokazalo se kako učenici nerijetko skrivaju svoju nacionalnu pripadnost u cilju ostvarenja obrazovnog napretka i društvene prihvaćenosti, što se posebno odnosi na pripadnike romske i srpske nacionalne manjine. Jednako tako učenici romske nacionalne manjine usmjeravaju se od strane školskog osoblja prvenstveno u trogodišnja strukovna obrazovanja bez obzira na svoje afinitete. Učenici pripadnici romske nacionalne manjine prezastupljeni su u skupinama učenika koji se školuju po prilagođenom programu i to najčešće zbog jezičnih barijera (nerazumijevanje hrvatskog jezika), a ne nemogućnosti praćenja programa zbog organskih ili drugih obilježja što im kasnije onemogućava upis željenog srednjoškolskog programa.

Teme vezane uz ostvarenje prava djece pripadnika nacionalnih manjina vrlo su aktualne te im je kako je pokazao i ovaj sastanak potrebno posvetiti više pažnje, vremena i konkretnih djelovanja od strane svih ključnih dionika.

 

Projekt „Prostor“ sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a udruga Suncokret-OLJIN provodi ga u partnerstvu sa srednjim školama: Elektrostrojarska obrtnička škola, Škola primijenjene umjetnosti I dizajna, Srednja škola Glina i udrugom Ardura.