Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama

Radno mjesto


Karlovačka županija

Grad Karlovac

Grad Ozalj

Općina Draganić

Općina Krnjak

Općina Lasinja

Općina Žakanje

Općina Kamanje

Općina Vojnić

Općina Ribnik

Sisačko-moslavačka županija

Grad Sisak

Općina Martinska Ves

Općina Lekenik

Općina Sunja

Broj traženih radnika: 13

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: djelomično


Natječaj vrijedi od: 05.12.2022.


Natječaj vrijedi do: 19.12.2022.

Posloprimac


Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije: Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

SUNCOKRET – OLJIN “ODGOJ ZA LJUBAV I NENASILJE” kroz program Zaželi – program zapošljavanja žena faza III projektom naziva „Zajedno kroz život“ UP.02.1.1.16 zapošljava 30 osoba na mjestu Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama na područjima:

Karlovačka županija: Grad Karlovac, Grad Ozalj, Općina Draganić, Općina Krnjak, Općina Lasinja, Općina Žakanje, Općina Kamanje, Općina Vojnić, Općina Ribnik; Sisačko-moslavačka županija : Grad Sisak, Općina Martinska Ves, Općina Lekenik, Općina Sunja.


Cilj projekta je zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 6 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest korisnika. 

Prijaviti se mogu isključivo osobe s najviše završenom srednjom školom, koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a. Prednost pri zapošljavanju imaju ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada koje uz svaku kategoriju dokazuju svoj status potrebnom dokumentacijom kako slijedi:

 • Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
 • Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik

Prijava mora sadržavati:
– zamolbu za posao,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku dokaza o završenoj školi (ako dokument nije dostupan potrebna je Izjava)
– potvrdu HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave oglasa)
– dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je primjenjivo)


U zamolbi je potrebno navesti za koje područje rada se kandidatkinja prijavljuje ukoliko je različito od podataka na osobnoj iskaznici.


Kontakt:

pisana zamolba: Jurišićeva 25, Zagreb

osobni dolazak: Jurišićeva 25,Zagreb

mobitel: 098 9803919


Poslodavac


Poslodavac: SUNCOKRET – OLJIN “ODGOJ ZA LJUBAV I NENASILJE”


Kontakt telefon: 098 980 3919