Projekt ISKLJUČENO – UKLJUČENO – FAZA 2 ima za cilj osnaživanje mladih za kvalitetnije uključivanje u svakodnevne životne situacije nakon iskustva proživljenih potresa i stresa uzrokovanih nemogućnošću kontrolirana vanjskih situacija. Jedan od važnih ciljeva ovog poziva i natječaja je sprječavanje socijalne isključenosti mladih te osiguravanje kvalitetne i dostupne usluge za mlade te pružanje poticaja za obrazovanje i cjeloživotno učenje. Mladi koji se nalaze u riziku od socijalne isključenosti zahtijevaju veliku angažiranost različitih sustava potpore, a kao sve značajniji pružatelji preventivnih usluga i usluga potpore mladima u riziku od socijalne isključenosti javljaju se organizacije civilnog društva. Nasilje nad i među mladima ubraja se među najznačajnije socijalne rizike kojima su mladi izloženi. Nasilje je složena, individualna i društvena pojava koja je prisutna u svim područjima ljudskog djelovanja. Nasiljem su često izloženi mladi koji su u nepovoljnijim životnim uvjetima, koje izazivaju nekontrolirani podražaji kakvi su izazvani elementarnim nepogodama. Prihvaćanjem i upoznavanjem potencijala promjene pozornosti i mijenjanjem emotivnih stanja omogućava se mladima u ovom projektu da budu manje izloženi nasilnim situacijama jer će bolje upoznati svoje unutrašnje resurse.