Udruga Suncokret-OLJIN

Udruga Suncokret-OLJIN «Odgoj za ljubav i nenasilje» formirana (registrirana 2004.) je od provoditelja aktivnosti i voditelja Programa koji su u „Suncokretu“-Centru za humanitarni rad provodili i kreirali Program «Odgoj za ljubav i nenasilje» prepoznat od Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži i povjerenstva Vlade Republike hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih te izabran kao jedan od model-Programa sa standardima dobre prakse (u izboru od 239 programa).

Udruga surađuje sa školama, klubovima mladih, socijalnim ustanovama, nadležnim gradskim uredima, udrugama koji provode slične projekte i programe, fakultetima kao i lokalnom upravom i samoupravom.

Ove godine program i dijelovi programa provodili su se u 32 školi na području grada Zagreba te u 9 škola u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Udruga provodi aktivnosti u ruralnim područjima Sisačko – moslavačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije prvenstveno s mladim korisnicima na osnaživanju za kvalitetnije življenje.

Jedan od strategijskih ciljeva udruge je educirati što veći broj mladih stručnjaka za rad s djecom i mladima, kao i njihovim roditeljima te nastavnicima. Uz poznavanje mehanizama rada s korisnicima educiraju se i sa specifičnostima civilnog sektora. Politika udruge je zapošljavanje tek završenih diplomanata prvenstveno Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta te Studijskog centra socijalnog rada. Tijekom četiri godine zaposlili smo 12 mladih, a nakon honorarnog zaposlenja, pripravničkog te zapošljavanja na određeno vrijeme, oni su se zaposlili kod UNICEF-a, u školama, Hrvatskim zavodima za socijalni rad itd.

Strani stručnjaci iz EMCDDA (Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama), pregledali su program “Moj izbor-zdrav izbor” te zaključili kako udovoljava njihovim standardima te kao takav predstavljan je kao jedini hrvatski program u bazi EDDRA-e).

Od 2010. udruga intenzivno provodi aktivnosti koji uključuju tjelesno kretanje, kreativnost, kao i poticanje međusobnog podučavanja učenika s ciljem iskorištavanja osobnog potencijala za zajedničke ciljeve. Taj tip rada se pokazao vrlo potreban, jer veliki broj škola je zainteresiran za provedbu tih aktivnosti s njihovim učenicima. Također nam se javljaju i roditelji koji pokazuju interes da se uključe u aktivnosti zajedno sa svojom djecom.

CILJ I PODRUČJE DJELOVANJA

TIJELA UDRUGE

STATUT

PLAN RADA za 2017.

STRATEŠKI PLAN 1.1.2016.-31.12.2018.

Plan i program udruge za 2019.-Suncokret-oljin

Financijski plan udruge za 2019.-Suncokret-OLJIN

Godišnji financijski izvještaj-2020.

OPISNI-I-FINANCIJSKI-IZVJESTAJ-UDRUGE-ZA-2020.-GODINU

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZA 2021

PLAN RADA  za 2021

Financijski plan za 2022. godinu-SUNCOKRET-OLJIN

Plan rada za 2022. godinu-Suncokret-OLJIN

izvještaj o radu za 2021.

Godišnji financijski izvještaj- SUNCOKRET-OLJIN za 2021.

STRATEŠKI PLAN – SUNCOKRET-OLJIN za razdoblje od 2023.-2025.god.

Godišnji financijski izvještaj za 2022. -Suncokret-OLJIN

Opisni izvještaj za 2022.

Godišnji izvještaj o volontiranju-2022.

PLAN RADA  za 2023.

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZA 2023.

 

Naše jakosti

Kretanje 100
Kreativnost 100
Suradnja 100

Naš tim

Željko Vukobratovićprof. psihologije
Predsjednik Udruge.
Kreator projekata i programa Udruge.
Voditelj radionica za roditelje i nastavnike.
Autor i koordinator aktivnosti u prirodi.
Vera Tumbrisocijalna radnica
Tajnica Udruge.
Voditeljica aktivnosti za djecu i roditelje.
Romana Crkvenac Glavinić
Voditeljica aktivnosti za djecu i roditelje.

Koordinatorica volontera

Koordinatorica projekta UP.02.1.1.16.0201, Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III

Zlatko Slavuljdipl. ing.
Dopredsjednik Udruge.
Čedo Josipovićprof. kineziologije
Voditelj aktivnosti na otvorenom.