Moj izbor-zdrav izbor

Cilj ovog programa je promocija i unaprijeđenje zdravog načina života te smanjenje različitih vrsta ovisnosti, a u svrhu očuvanja i zaštite mentalnog i fizičkog zdravlja. Iako program za svoj osnovni cilj ima dobrobit djece, njime su također obuhvaćeni i roditelji i nastavnici kao neposredni čimbenici u odgoju djece.

Projekt je usklađen s Nacionalnom strategijom suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2006.-2012.godinu (kao i s novom stratgijom od 2113.gdoine do 2017) jer uključuje područje djelovanja prevenciju, djelovanje civilnog sustava (str. 8, pod 3).

Iz nacionalne strategije vidljiva je potreba za programima kao ovaj primarne prevencije usmjerene na opću populaciju djece i mladeži, njihove obitelji, nastavnike, učitelje, odgajatelje i ostale relevantne subjekte. Program “Moj izbor-Zdrav izbor” nužno usmjerava i na rano identificiranje rizične skupine djece i mladih, za koje je potrebno razvijati specijalno zaštitne preventivne programe, kao i na unapređenje mjera sekundarne prevencije, odnosno ranog otkrivanja konzumenata droga, kako bi se spriječilo da eksperimentiranje s drogama preraste u ovisnost.

Također je nužno istaknuti zadovoljavanje potreba ovog projekta za multidiscipliniranog pristupa i potrebu povezivanja različitih službi koje djeluju i lokalnoj razini, a u svom djelokrugu rada imaju područje zaštite djece i mladeži i rada s obitelji. Programi prevencije trebaju se provoditi kroz nekoliko glavnih područja koja utječu na ponašanja i vrijednosni sustav djece i mladih, a to su: obitelj, odgojno obrazovni sustav, vjerske zajednice i lokalna zajednica. Budući da je analiza provedbe Nacionalnog programa djelovanja pokazala potrebu za jasnijim definiranjem konkretnog plana djelovanja, Projekt «Moj izbor-zdrav izbor«- prevencija primarne ovisnosti kreiran je u pravcu jasnog djelovanja prevencije primarne ovisnosti kojem je dobrobit djece ima primarni značaj.

Sadržaj Projekta svojim primjenjivanjem umnogome doprinose dopunjavanju mjera u području Nacionalnog programa djelovanja za djecu. te se prvenstveno odnose na istovremenu i paralelnu edukaciju i osposobljavanje učenika, nastavnika i roditelja sadržajima koji im pružaju mogućnost znanja te ih osnažuju u području prevencije ovisnosti i smanjenju zlouporabe droga.
Ovom primarnom prevencijom direktno djelujemo na prevenciju uporabe i zlouporabe droga, razvijanjem odgovornosti osvještavanjem prava kao i obveza djece, procesa donošenja odluka te odgovornosti za izbor istih, komunikacije, tolerancije i suradnje te na taj način stimuliramo pozitivnu inicijativu i promicanje zdravog i društveno prihvatljivog ponašanja. Neformalnom edukacijom nastavnika i roditelja djelujemo na podizanje svjesnosti i kompetencije, prepoznavanju i promicanju zdravog načina života naglašavajući važnost uloge odraslih, njihove brige i ljubavi za mentalno i fizičko zdravlja njihove djece. Vrlo vrijedno je što Projektne aktivnosti pružaju roditeljima podršku u rješavanju problema čime se jačaju obiteljski odnosi i podiže kvaliteta života obitelji.
Preporuka EMCDDA, i po autorima Weissberg i Shriver, 1996, kako bi prevencijski programi/strategije trebali biti sveobuhvatni , te usmjereni na mentalno, emocionalno, socijalno i fi zičko zdravlje, kao što su i aktivnosti ovog Programa (interktivne aktivnosti oko škola, te aktivnosti u prirodi), tako usmjereni. Sveobuhvatne strategije prevencije ovisnosti prema EMCDDA, navodi važnost suradnje škole, zajednice i obitelji, koje je 2008. godine u Vladinom Uredu za suzbijanje i zlouporabu, autor ovog Programa, je pred vodećim ljudima EMCDDA, EDDRA prezentirao ovaj program koji je izabran kao hrvatski predstavnik na njihovom portalu,jer zadovoljava kriterije koje su navedene i u Nacionalnoj strategiji (str.55-59)
Angažmanom studenata i drugih zainteresiranih osoba u provedbi programskih aktivnosti direktno se djeluje na poticanju i afirmaciji volonterskog rada i aktivnog sudjelovanja u lokalnoj zajednici.

Učenici su sami radili anketu među učenicima te došli do slijedećih zaključaka:

  • Cigarete i alkohol su veliki problem među mladima, posebno u dobi od 14 do 16 godina pošto su razgovori sa učenicima i ankete pokazali da ta društvena kategorija većinom ne prepoznaje opasnosti korištenja tih sredstava.
  • Današnja popularna kultura, izražena kroz javne medije putem serija, filmova, oglasa, zabavnih emisija, glazbe i glazbenih spotova, u terminima dostupnim svima uključujući najmlađe, potencira nezdrave oblike ponašanja, predstavljajući nasilje, opijanje i pušenje kao oblik opće prihvaćene i popularne zabave, time stavljajući pritisak na mlade da se ponašaju na određeni način.
  • Na ovaj način se ostvaruju dva negativna učinka. Prvo, konzumiranje alkohola i cigareta postaje dio opće kulture, dok činjenica da su zabranjeni za mlađe od 18 godina, iako ih ta kategorija svejedno lako nabavlja, u očima mladih samo znači raniji ulazak u uzbudljiv svijet odraslih.
  • Javni mediji potencirajući korištenje društvenih mreža za raznorazne nebitne svrhe, propagirajući i oglašavajući potrebu za konzumiranjem raznih ispodprosječnih sadržaja pop-kulture i oglasa onima koji su najpodložniji takvim utjecajima, čine mlade ovisnim o istim sadržajima te o boravku u zatvorenom pred računalom i televizorom što također negativno utječe na zdrav razvoj pojedinaca.

  • Mladi time zamjenjuju vlastitu sposobnost kritičkog promišljanja i stječu lažnu samouvjerenost u vlastito, na internet pretraživačima i javnim medijima utemeljeno, znanje i odbacuju stvarne, zaslužne, autoritete i znanje. Iskustvo pokazuje da su ovi oblici ovisnosti u današnje vrijeme puno izraženiji od ovisnosti o drogama, pošto učenici lakše detektiraju očitu opasnost konzumiranja droga i njihov štetni utjecaj nego ostale oblike ovisnosti i štetnog ponašanja.
  • Upoznavanje sa štetnim utjecajem droge na zdravlje mora obavezno ostati važan dio programa prevencije ovisnosti, ali se u većoj mjeri mora inzistirati na rješavanju drugih, gore spomenutih problema ovisnosti.

Program je sufinanciran od strane Grada Zagreba, Gradski ured za zdravstvo i Ureda za suzbijanje zlouporabe droga.