­

Studenti iz Genta u OŠ Rapska

U sklopu kolegija Internacionalni socijalni rad pod vodstvom prof.Greet de Brauwere te u suradnji sa Studijskim centrom socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, grupa od 21 studenta socijalnog rada iz Genta došla je u Zagreb od 22.-25.11.2016. kako bi posjetili neke značajne hrvatske organizacije i ustanove socijalne skrbi.

Osnovna škola Rapska je  u četvrtak, 24.11., od 11:30-13:45, u suradnji sa Udrugom Suncokret-OLJIN ugostila studente iz Belgije koji su kroz praktične kretalačko-kreativne aktivnosti proveli preko 60-ak učenika 3. i 5. razreda. […]