U srijedu (9.1.19.) i petak (11.1.19.) održane su edukativne radionice za školsko osoblje i volontere u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna. Tema radionica bila je „Komunikacija u razredu – emocionalna inteligencija“ o kojoj su sudionici promišljali kroz rad u grupama, diskusiju te postavljanjem pitanja tijekom predavačkog dijela.

Edukativne radionice jedna su od aktivnosti u okviru projekta „Prostor“ koji udruga Suncokret-OLJIN provodi u partnerstvu sa Srednjom školom Glina, Školom primijenjene umjetnosti i dizajna, Elektrostrojarskom obrtničkom školom i udrugom Ardura.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.