Udruga Suncokret-OLJIN

Udruga Suncokret-OLJIN «Odgoj za ljubav i nenasilje» formirana (registrirana 2004.) je od provoditelja aktivnosti i voditelja Programa koji su u „Suncokretu“-Centru za humanitarni rad provodili i kreirali Program «Odgoj za ljubav i nenasilje» prepoznat od Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži i povjerenstva Vlade Republike hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih te izabran kao jedan od model-Programa sa standardima dobre prakse (u izboru od 239 programa).

Udruga surađuje sa školama, klubovima mladih, socijalnim ustanovama, nadležnim gradskim uredima, udrugama koji provode slične projekte i programe, fakultetima kao i lokalnom upravom i samoupravom.

Ove godine program i dijelovi programa provodili su se u 32 školi na području grada Zagreba, te na 9 škola u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Udruga provodi aktivnosti u ruralnim područjima Sisačko – moslavačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije prvenstveno s mladim korisnicima na osnaživanju za kvalitetnije življenje.

Jedan od strategijskih ciljeva udruge je educirati što veći broj mladih stručnjaka za rad s djecom i mladima, kao i njihovim roditeljima te nastavnicima. Uz poznavanje mehanizama rada s korisnicima educiraju se i sa specifičnostima civilnog sektora. To je politika udruge zapošljavanje tek završenih diplomanata prvenstveno ERF te Studija za Socijalni rad, tijekom četiri godine zaposlili smo 12 mladih, a nakon honorarnog zaposlenja, pripravničkog te na određeno vrijeme, oni su se zaposlili kod UNICEF-a, škola kao pedagozi, centara za Socijalnu skrb itd.

Strani stručnjaci iz EMCDDA (Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama), pregledali su program “Moj izbor-zdrav izbor” te zaključili kako udovoljava njihovim standardima, te kao takav predstavljati će kao jedini hrvatski program u bazi EDDRA-e).

Od 2010. udruga intenzivno provodi aktivnosti koji uključuju tjelesno kretanje, kreativnost, kao i poticanje međusobnog podučavanja učenika s ciljem iskorištavanja osobnog potencijala za zajedničke ciljeve. Taj tip rada se pokazao vrlo potreban, jer veliki broj škola je zainteresiran za provedbu tih aktivnosti sa njihovim učenicima. Također javljaju nam se i roditelji, koji pokazuju interes da se uključe u aktivnosti zajedno sa svojom djecom.

CILJ I PODRUČJE DJELOVANJA

TIJELA UDRUGE

STATUT

PLAN RADA za 2017.

STRATEŠKI PLAN 1.1.2016.-31.12.2018.

Plan i program udruge za 2019.-Suncokret-oljin

Financijski plan udruge za 2019.-Suncokret-OLJIN

Godišnji financijski izvještaj-2020.

OPISNI-I-FINANCIJSKI-IZVJESTAJ-UDRUGE-ZA-2020.-GODINU

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZA 2021

PLAN RADA  za 2021

Financijski plan za 2022. godinu-SUNCOKRET-OLJIN

Plan rada za 2022. godinu-Suncokret-OLJIN

izvještaj o radu za 2021.

Godišnji financijski izvještaj- SUNCOKRET-OLJIN za 2021.

STRATEŠKI PLAN – SUNCOKRET-OLJIN za razdoblje od 2023.-2025.god.

PLAN RADA  za 2023.

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE ZA 2023.

Naše jakosti

Kretanje 100
Kreativnost 100
Suradnja 100

Naš tim

Željko Vukobratovićprof. psihologije
Predsjednik Udruge.
Kreator projekata i programa Udruge.
Voditelj radionica za roditelje i nastavnike.
Autor i koordinator aktivnosti u prirodi.
Vera Tumbrisocijalna radnica
Tajnica Udruge.
Voditeljica radionica za djecu i roditelje.
Romana Crkvenac Glavinić
Voditeljica aktivnosti za djecu i roditelje.
Ognjen Livadamag. šum.
Voditelj aktivnosti za djecu i darovite.
Voditelj aktivnosti u prirodi i animator.
Čedo Josipovićprof. kineziologije
Voditelj aktivnosti na otvorenom.