PLAN RADA  za 2017. godinu

Ciljevi aktivnosti Udruge za 2017. odnose se na razvoj snaga i potencijala, socijalnih i komunikacijskih vještina, poticanje zdravih stilova života, socijalnog poduzetništva u svrhu unapređenja kvalitete života pojedinca, obitelji, i zajednice u cjelini.

 

Budući se Suncokret-OLJIN  bavi kreiranjem, organiziranjem i provođenjem programa i aktivnosti psihosocijalne podrške i edukacije za djecu, mlade i odrasle na području Grada Zagreba, sisačko-moslavačke županije, bjelovarsko- bilogorske županije, karlovačke županije, krapinsko- zagorske te zagrebačke županije, planirano je  i nadalje raditi na tim područjima uz suradnju s novim suradničkim školama, dječjim domovima za djecu i mlade i institucijama s tih područja.

Jedan od strateških ciljeva Udruge je i edukacija što većeg broja mladih stručnjaka za rad s djecom i mladima, kao i njihovim roditeljima te nastavnicim, koji se uz poznavanje mehanizama rada s korisnicima educiraju se i sa specifičnostima civilnog sektora.

 

Kako je politika Udruge zapošljavanje tek završenih diplomaca, prvenstveno Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta te Studija za socijalni rad, namjera nam je zaposliti jos nekoliko mladih osoba tijekom 2015. godine zavisno od dobivanja sredstava za rad na natječajima ministarstava i fondova.

 

Stručni tim Udruge godišnje provodi oko 1.300 aktivnosti s 3.700 direktnih korisnika, tako da nam je plan i u ovoj godini isti cilj.

Najčešće naše aktivnosti su s osnovnoškolskom djecom i to 50%, s odraslima 9%, srednjoškolcima 34%, te 7% aktivnosti odnosi se na one u kojima sudjeluju roditelji i djeca zajedno.

 

Programi i projekti će se provoditi kroz slijedeće tipove aktivnosti:

organizacija i provođenje aktivnosti na izložbi „Muzej trenutka“ u Jurišićevoj 25

– osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u formalnom i/ili neformalnom obrazovanju kao i poticanju ka socijalnom i društvenom poduzetništvu

– predavanja, okrugli stolovi i tribine;

– edukativne, kreativne i interaktivne radionice;

– posredovanje u volonterskom radu;

– akcijama i inicijativama u socijalnoj zajednici;

– izletima i aktivnostima u prirodi s korisnicima;

– individualnom psiho-socijalnom savjetovanju i podršci;

– grupnoj psiho-socijalnoj podršci;  radu s roditeljima na jačanju njihove roditeljske uloge

– organiziranjem društvenih, kulturnih i sportskih događanja u zajednici;

– organiziranjem aktivnosti za slobodno vrijeme

– pripremanje zajednice za samostalno organiziranje aktivnosti za slobodno vrijeme i promociju

zdravih stilova  živoata

 

Programi se provode kroz suradnju i partnerstva u zemlji s drugim udrugama, inicijativama i pojedincima/pojedinkama, poduzetnicima, lokalnom upravom i samoupravom, državnim i privatnim ustanovama.

 

Udruga će osiguravati dio sredstava kroz samofinanciranje izdavanjem interaktivne igre.

U planu je štampanje brošure Moj izbor-zdrav izbor kao rezultat desetogodišnje provedbe programa o prevenciji ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim vrstama ovisnosti.

 

Udruga je od planiranih aktivnosti i izvršila one koje se odnose na javljanje Udruge na Natječaje ministarstava i državnih institucija za dobivanje sredstava za rad u 2017. godini.

 

 

Od ožujka 2017. edukacija za nove volontere za rad za aktivnosti u Igri na ploči „MIZI“

U sklopu projekta „Moj izbor zdrav izbor“

 

 

Od svibnja 2017. udruga organizira rad na kreativnim uratcima s volonterima u suradnji s Grafičkim fakultetom, koji će biti čest suradnik na projektima.

 

U rujnu provesti ćemo konferenciju u centru za kulturu i informacije maksimir na temu „Zaljubi se u svoj život“ – s jasnim ciljem prihvaćanja sebe i drugih te usmjeravanjem k odgovornom ponašanju

 

Od rujna 2017. edukacija za nove volontere za rad na poligonima na temu „Kre-kre (kretanje –kreativnost)

 

Udruga od jeseni 2017. namjerava zaposliti nekoliko mladih osoba, ako dobije sredstva za provođenje aktivnosti.