Tijela udruge

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Tijela Udruge su:

  1. Skupština Udruge
  2. Predsjednik Udruge
  3. Dopredsjednik Udruge

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge. Maloljetni članovi Udruge i podupirući članovi Udruge imaju pravo izabrati jednog člana koji će ih predstavljati u Skupštini.

Udrugu zastupaju predsjednik i dopredsjednik Udruge.

Predsjednik udruge: Željko Vukobratović, prof. psihologije

Dopredsjednik udruge: Ognjen Livada, mag. šum.