Programi i projekti

Popis programa i projekata koje udruga provodi u školskoj godini 2016-2017.

MOJ IZBOR – ZDRAV IZBOR – program prevencije primarne ovisnosti i ovisnosti o drogama – ima za cilj očuvanje, unapređenje, promicanje zdravlja i zdravog načina življenja. Program je sufinanciran od strane Grada Zagreba, Gradski ured za zdravstvo i Ureda za suzbijanje zlouporabe droga. Link za više info…

Isti smo– Projekt je sufinanciran od strane Grada Zagreba, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

DaJ…PriMi…– naziv je programa, ali i poruka mladima da oslobode svoje potencijale kroz rad, entuzijazam i unutrašnju potrebu za izričajem koja se u adolescentskoj dobi potiskuje realnošću i bude nažalost zamijenjena s analitičkom kritičnošću društva, kao i ulascima u subkulture, te napuštanjem osobnog kreativnog izričaja koji im ne daje vidljive rezultate. Program je sufinanciran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politikuViše info…

KREATIVNI PODUZETNIK – osposobljavanje za poduzetništvo i samozapošljavanje za mlade kroz kreativni izričaj za aktivno ponašanje na tržištu rada. Program je sufinanciran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politikuViše info…

ODGOJ ZA LJUBAV I NENASILJE – program prevencije i tretman neprihvatljivog ponašanja kod djece -ima za cilj prevenciju i tretman neprihvatljivog ponašanja, te promicanje suradnje i nenasilne komunikacije u osnovnim školama. Program je sufinanciran od strane Grada Zagreba, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Više info…

KRE KRE– kroz kretanje i kreativnost ( kre-kre) promovirati kod učenika nižih razreda nenasilne oblike ponašanja, ravijajući toleranciju i prava djece  i odgovornostima koja slijede iz toga. Program je sufinanciran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.Više info…

e-KREATIVAC– unapređenje kvalitete života potencijalno darovitih učenika kroz zdrave načine života te poticanje na kreativnost i stvaralaštvo. Program je sufinanciran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.  Više info…

KRENIMO I MI– jačanje roditeljskih kompetencija roditelja učenika nižih razreda osnovnih škola. Program je sufinanciran od strane Grada Zagreba, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Više info…

Da i/ili ne? Moj izbor?  Program je sufinanciran od Grada Zagreba, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport.

Građanska inicijativa „Tijelo, um, pokret“ – građanska incijativa sufinancirana od Grada Zagreba, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport.

Popis ostalih provedenih projekata:

MOJA PRAVA – ODGOVORNOST PRAVA – osnovni cilj projekta jest podržavati i poticati prava djece i njihov psihosocijalni razvoj te kreativnost kroz neformalno uključivanje u lokalnu zajednicu.

MOJA PRAVA, POŠTIVANJE DRUGIH MOJA ODGOVORNOST – Ima za osnovni cilj informirati i educirati djecu i odrasle o pravima djece. Provodi se kroz forum teatar, interaktivne radionice te predstave na kojima djeca prezentiraju naučeno o svojim pravima i obavezama.

DA I/ILI NE? ZDRAVI STIL – MOJ IZBOR – projekt za djecu i mlade koji su usmjereni na mentalno, emocionalno, socijalno i fizičko zdravlje s ciljem povećanja razine znanja i svijesti učenika o problemu ovisnosti o drogama, promijeni stavova u vezi s korištenjem droga te prevencije ovisnosti, provodi se u 10 osnovnih i srednjih škola u četiri županije. Aktivnosti obuhvaćaju kretanje, kreativnost i timski rad kod korisnika učenika i njihovih roditelja

RODITELJI – projekt usmjeren na jačanje obiteljskih odnosa razvijanjem nenasilne komunikacije kao sredstva za podizanje kvalitete života u obitelji.

SUDJELUJEM! – Osnovni je cilj ovog projekta osnažiti nezaposlene roditelje kroz aktivnosti rada na sebi te osvještavanje i razvijanje afirmativnih životnih načela

0,0 JE ZAKON – projekt za učenike sedmih razreda u vezi senzibilizacije, edukacije i usvajanja zdravih stilova života kod mladih.

NI MALI NI VELIKI – projekt podrške roditeljima i djeci u periodu dječjeg odrastanja

INICIJATIVE „TUP“ – po zagrebačkim kvartovima ili naseljima s ciljem kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena djece, mladih i odraslih

SIGURNA MREŽA – projekt usmjeren zaštiti učenika od opasnosti kojima se izlažu prilikom korištenja računala, interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu

ISTI SMO – projekt za učenike s posebnim potrebama

PROJEKTI KOJI SE PROVODE U 2020./2021.

PUTOKAZ

Projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda kojem je FICE Hrvatska uz Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece partner.

Cilj projekta je organiziranje i provođenje psihosocijalnog, odgojnog i obrazovnog rada te doprinos povećanju socijalne uključenosti djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

U sklopu projekta stvorena je platforma Putokaz – www.putokaz.hr.  Platforma služi za sadržaje koji su važni djeci i mladima u alternativnoj skrbi (informativno-edukativni sadržaj, forum, blog, kulturni sadržaj, zabavni sadržaj…).

U sklopu projekta održano je niz aktivnosti : inicijalni susreti i prezentacijski u 2 županije – Koprivničko-križevačkoj i Međimurskoj, stručni skupovi u 2 županije – Koprivničko-križevačkoj i Međimurskoj, kamp za djecu i mlade, panel diskusija, kreativne radionice te psihosocijalni rad s djecom i mladima.