DaJ…PriMi

DaJ…PriMi… naziv je programa, ali i poruka mladima da oslobode svoje potencijale kroz rad, entuzijazam i unutrašnju potrebu za izričajem koja se u adolescentskoj dobi potiskuje realnošću i  bude nažalost zamijenjena s analitičkom kritičnošću društva, kao i ulascima u subkulture, te napuštanjem osobnog kreativnog izričaja koji im ne daje vidljive rezultate.

U sklopu navedenog programa radit se na uspostavljanju suradnje među raznim sektorima koji brinu za mlade (škole, zavod za zapošljavanje, visokoškolske ustanove) kako bi se poboljšala detekcija NEET (Not in Education, Employment or Training) mladih i olakšalo njihovo osnaživanje i preuzimanje trajnih društvenih uloga.

Na radionicama koje prate navedena događanja naglasak je na osnaživanju mladih i na povećanju njihovog samopouzdanja kroz prepoznavanje vlastitih potencijala. Aktivnostima kojima se razvija kreativnost, potiče se rad desne moždane hemisfere koja utječe na cjelovito percipiranje i na veći izbor doživljavanja, a ne samo reagiranja na osnovu podražaja iz okoline. Upravo poticanje kreativnosti razvija autonomno ponašanje, koje razvija samosvjesnu osobu. Dakle, rezultat grupnog rada s mladima je kreativno, a ne reaktivno ponašanje koje dolazi iz okoline. S ovom populacijom vrlo je važno raditi na vraćanju proaktivnom ponašanju, jer su se reaktivnim ponašanjem mladi već udaljili od određenih sustava (posljedica raznih nezadovoljstava s kojima su se susreli u dosadašnjim sustavima).

U današnje informatičko doba poslodavci često izjavljuju kako im je važno osjetiti entuzijazam i snagu potencijala kod mladih, koje nažalost bojaznošću i nepovjerenjem u vlastiti izričaj i potencijal mladi ne izražavaju, već skupljaju informacije koje ne daju potrebitu sliku poslodavcu.

Raditi s korisnikom nije dovoljno ako ne radimo na sebi u smjeru kojima ih usmjeravamo. Naša usredotočenost i usmjerenost su garancija kako to ima smisla i za njih.

Program upoznaje mlade s njihovim potencijalima kroz oslobađanje od samonametnutih i okolinskih pritisaka, ali ih ujedno usmjerava na odgovorno ponašanje koje je rezultat veće slobode koju imaju kao odrasli članovi društva.

Projgram DaJ…PriMi… sufinanciran je od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu   politiku.

DaJ…PriMi… naziv je programa, ali i poruka mladima da oslobode svoje potencijale kroz rad, entuzijazam i unutrašnju potrebu za izričajem koja se u adolescentskoj dobi potiskuje realnošću i  bude nažalost zamijenjena s analitičkom kritičnošću društva, kao i ulascima u subkulture, te napuštanjem osobnog kreativnog izričaja koji im ne daje vidljive rezultate.

U sklopu navedenog programa radit se na uspostavljanju suradnje među raznim sektorima koji brinu za mlade (škole, zavod za zapošljavanje, visokoškolske ustanove) kako bi se poboljšala detekcija NEET (Not in Education, Employment or Training) mladih i olakšalo njihovo osnaživanje i preuzimanje trajnih društvenih uloga.

Na radionicama koje prate navedena događanja naglasak je na osnaživanju mladih i na povećanju njihovog samopouzdanja kroz prepoznavanje vlastitih potencijala. Aktivnostima kojima se razvija kreativnost, potiče se rad desne moždane hemisfere koja utječe na cjelovito percipiranje i na veći izbor doživljavanja, a ne samo reagiranja na osnovu podražaja iz okoline. Upravo poticanje kreativnosti razvija autonomno ponašanje, koje razvija samosvjesnu osobu. Dakle, rezultat grupnog rada s mladima je kreativno, a ne reaktivno ponašanje koje dolazi iz okoline. S ovom populacijom vrlo je važno raditi na vraćanju proaktivnom ponašanju, jer su se reaktivnim ponašanjem mladi već udaljili od određenih sustava (posljedica raznih nezadovoljstava s kojima su se susreli u dosadašnjim sustavima).

U današnje informatičko doba poslodavci često izjavljuju kako im je važno osjetiti entuzijazam i snagu potencijala kod mladih, koje nažalost bojaznošću i nepovjerenjem u vlastiti izričaj i potencijal mladi ne izražavaju, već skupljaju informacije koje ne daju potrebitu sliku poslodavcu.

Raditi s korisnikom nije dovoljno ako ne radimo na sebi u smjeru kojima ih usmjeravamo. Naša usredotočenost i usmjerenost su garancija kako to ima smisla i za njih.

Program upoznaje mlade s njihovim potencijalima kroz oslobađanje od samonametnutih i okolinskih pritisaka, ali ih ujedno usmjerava na odgovorno ponašanje koje je rezultat veće slobode koju imaju kao odrasli članovi društva.

Projgram DaJ…PriMi… sufinanciran je od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu   politiku.